Reisverslag studiereis Kuurns Erfgoed / Cuerna.

 

Op zaterdag 17 juni om 8u stipt startten we op parking Vlaskouter te Kuurne. We reden naar Kemmel waar we ganse voormiddag en een deel van de namiddag zouden doorbrengen. Onze eerste halte is in het centrum van Kemmel.

We kregen er koffie met een boterkoek als ontbijt.

Vervolgens gingen we te voet naar de kerk, waar we 1 minuut stilte bewaarden om Hedwige Deblock te gedenken.                                                                                                                                           

De kerk is gedeeltelijk afgesloten. Een deel van de kerk wordt gebruikt als tentoonstellingsruimte. De tentoonstelling gaat over de rol van de Ierse soldaten in WO 1
We bezochten daarna het bezoekerscentrum rechtover de kerk dat eveneens als museum werd ingericht.

 

Vandaar met de bus naar de Lettenberg om er 4 bunkers te zien die goed verborgen en goed bewaard zijn.

We gingen het monument van de Franse gesneuvelden zien, een massagraf waarin alleen de beenderen van de gevonden soldaten rusten.

Verslag reis Kuurne Erfgoed