Nu en dan eens ezelen moet kunnen


Maar dan met Langoor

EZELKE LIEF

Waarom wordt gij zo algemeen
Verstoten en veracht
En waarom is't dat elkendeen
met u spot en lacht

Waarom hebt gij zoveel verdriet
Lief ezelke ik weet het niet

De mens is toch zo boos en wreed
Wat hebt gij hem misdaan?
En welk is d'oorzaak van al t'leed
waarmee gij wordt belaen

Waarom kijkt gij zo droevig neer
Lief ezelke  zeg het ne keer

Want zie:in de geschiedenis
staat uw naam geprint
En t'oud geslacht heeft u gewis
verheerlijkt en bemind

Wordt gij misschien alzo belijd
omdat gij kuurne's vriendje zijt?

                                               ROMAIN

      Frans malisse had in den tijde een muilezel :romain.
n'intelligent dier en macht voor twee!  <<<<

Op zekere dag komt Smedje Noppe met de "deschmassiene" op de koer gereden bij franske,om de rogge te deschen.Op die koer lag,zoals bij alle treffelijke hofsteden van die tijd,de "messing" in t'midden van de koer.
    Door een verkeerd maneuver of door een misrekening zakte de luizezware dorsmachine met een wiel in de mestput! Er werd een koppel zware boerepaarden bijgehaald,maar de machine er uit krijgen ging niet! Ze roerde nietr eens.
Toen zei franske:"doe die peirden maar weg,ik ga ne keer mijnen muil halen!"
Romain werd uit de meers gehaald,gegareeld en ingespannen. Je had dat moeten zien ! Romain keek eens om,ne keer naar rechts en dan naar links,en dan zette hij zich schrap ! We dachten dat die dunne pootjes zouden breken. Zijn scherpe rug spande in een boog en t'was bersten of buigen. De dorsmachine rechtte zich op en kwam op t'droge.

Franske deed ook wat in t'vlas en had nen boever, Pertil ! regelmatig moesten balen vlas geleverd worden naar een botekoper in Bevereb-Leie.Als de kar geladen was zei Pertil: "Ju ".  En romain vertrok.Znder ene keer te moeten gezegd worden  waar naartoe ! Bij de terugkeer t'zelfde liedje. Pertil mocht liggen slapen op de karre:romain  arriveerde thuis.


DE EZEL

De ezel is een van de oudste dienaars van de mens. Volgens bepaalde geschiedkundigen werd hij lang voor het paard tot huisdier gemaakt. Zijn naam wordt herhaaldelijk vermeld in belangrijke werken zoals de bijbel, en de vermaarde fabeldichter "Lafontaine" heeft een zestal fabels rond dit dier geschreven. Om maar te zeggen welke plaats de ezel in het leven van onze voorouders heeft ingenomen.
    Samen met de "os"  is hij een belangrijk personage in de kerststal, met zijn adem verwarmdehij Jezus tijdens de koude winternacht.
   In veel uitdrukkingen staat de ezel centraal,alhoewel vaak in ongunstige zin. Een domoor wordt een "ezel " genoemd. Vroeger kregen de domme leerlingen een "ezelsmuts" opgezet. Het "ezelsbruggetje" duidt op een hulpmiddel voor leerlingen die een moeilijk probleem anders niet zouden kunnen onthouden . Kortom, de ezel zou dom en koppig en zelfs pretentieus zijn. Die slechte naam heeft hij ongetwijfeld te danken aan de middeleeuwse fabeldichters.

Hoe de kuurnenaars  Ezels werden

       in de middeleeuwen waren de steden zeer dicht bevolkt.Al wie enigzins kon,trachtte binnen de beschermende stadswallen en muren een woonplaatsje te bemachtigen.Smalle straatjes,huisjes tegen elkaar geplakt,tot zelfs tegen de kerkmuren aangebouwd. Bij dit alles , natuurlijk niet het minste plaatsje voor een tuin. Alle groensels moesten van buiten de stad betrokken worden.

      De lieden van den buiten,zoals de kuurnenaars, zagen daar wel brood in.Velen van hen werden groenseliers,getuige daarvan nu nog de naam "koolkappersstraat "  Een koolkapper is een groentenkweker ( kolen worden met de hand gekapt) En die groenten werden naar de markt gebracht in t'stad of huis aan huis verkocht bij vaste klanten.
        In de vroege morgen,tegen de tijd dat de stadspoorten open gingen,trokken de groenteboeren naar de stad om hun produkten aan de man te brengen. Ze vervoerden die met ezelskarretjes.aangezien er maar plaats was in die smalle steegjes voor een kar in een keer, zegden de kortrijkzanen
                                "Gerte!! d'ezels van kuurne zijn daar!!
En op die manier hadden wij onze naam.


en om te besluiten:


WIE WERKT ALS EEN PAARD
ER OVERAL ALS DE KIPPEN BIJ IS

GEEN KAT IS OM ZONDER HANDSCHOENEN AAN TE PAKKEN

NOOIT EENS EEN UILTJE VANGT

EN DUS S'AVONDS ZO MOE IS ALS EEN HOND

MOET HOOGNODIG NAAR DE DIERENARTS

WANT MISSCHIEN IS HIJ EEN EZEL    (hahaha)

ezelen te kuurne