K1.01.A1

Geschiedenis en boeken Kuurne

GKU01--Licentiaatsverhandeling David Debosschere. De politieke evolutie op lokaal
           vlak Kuurne 1946-1988
GKU02--Bouwen door de eeuwen heen in vlaanderen.Gemeente Kuurne
GKU03--Palmer messely. Het onderwijs in St Katharina.
GKU04--Cronycke van de St. Sebastiaansgilde.
GKU05--Kuurnse Notenbalken.
GKU06--Gegroefde zielen door Marc Vandecasteele.
GKU07--De heulebeek.
GKU08--25 jaar sociaal centrum Kuurne 1974-1999
GKU09--Oude herbergen in kuurne door Noel Bruneel.
GKU10--Kuurne tijdens WOII.door Noel Bruneel.
GKU11--Kuurnse perikels door O. Quartier.
GKU12--Van Cuerne tot Kuurne.
GKU13--De St Michielskerk in Kuurne.
GKU14--Kuurne in geschiedenis en kunst.
GKU15--Geschiedenis St Pietersparochie door Frans Vanoudenhove.

GKU16--Geschiedenis der gemeente Kuurne
GKU17--50 jaar Leiehoekkermis
GKU18--Geschiedenis St Katharina door Karel Suyckers
GKU19--Geschiedenis en evolutie van de gemeente Kuurne door J. Melsens

GKU20--Kuurne een uitstekende invalshoek
GKU21--Geschiedenis der gemeente Kuurne - uitgave Geschiedkundige en oudheidkundige kring Kortrijk
GKU22--De zusters van Heule te Sente
GKU23--Thesis Dries Vandekerckhove " De bedrijvigheid in mijn gemeente van 1714 tot 1914 "
GKU24--Sport in onze gemeente - Overdekt zwembad
GKU25--De parochie rond in 80 babbels door Marc Vandecasteele
GKU26--Kon.bond van de staatsgedecoreerden " De Leiebroeders " Kuurne 1907-2007
GKU27--Volgens het boek: " Dit is West-Vlaanderen " tweede deel 1960
GKU28--De derde compagnie van het 12e linie in Mei 1940
GKU29--Kuurne: Wist je dat (Jeugdraad)
GKU30--Sportpark: Wie, wat, waar, wanneer.
GKU31--Het ezelspad te Kuurne
GKU32--Stratenplan Kuurne
GKU33--Kerk bij de mensen (decanaat Harelbeke)
GKU34--De burgemeesters van Kuurne. door Noel Bruneel
GKU35--Toeristische gids Kuurne
GKU36--Sportpark Kuurne
GKU37--Landbouwleerpad Kuurne
GKU38--Jubileumtentoonstelling kunstkring Evarist Carpentier
GKU39--Davidsfonds Kuurne 1990 door Joris Decaluwé
GKU40--Gemeente Kuurne, help ik organiseer
GKU41--Wegwijs in Kuurne-informatiegids
GKU42--35 jaar vormingswerk door A. Debaveye (Jeugdatelier Kuurne)
GKU43--Prijs van het landschap 1998 -- Michel Depijpere
GKU44--De grenzen voorbij - Gesprekken over lokaal beleid
GKU45--1000 open windows
GKU46--Adresboek 1984
GKU47--Adresboek 1964
GKU48--Adresboek 1972
GKU49--Adresboek 1977
GKU50--Infogids en adresboek 1990
GKU51--Personeelsregister gemeente Kuurne 2005
GKU52--Personeelsregister gemeente Kuurne 2006
GKU53--De Flapuit 1993-1994
GKU54--De Flapuit 1995-1996
GKU55--De Flapuit 1998-2000
GKU56--De Flapuit 2002-2004
GKU57--De Flapuit 2004
GKU58--De Flapuit 2006
GKU59--Handels en beroepengids 1980
GKU60--Handels en beroepengids 1988
GKU61--Herinneringsboek Spes Nostra Kuurne 2012
GKU62--De Groene long te Kuurne
GKU63--Wandelgids rond Kuurne
GKU64--De brandweer van Kuurne tussen 1869 en 1989
GKU65--Het lied van de populieren door Gaston Herman
GKU66--Vlasparlee van Brecht Dewaele (provincie West-Vlannderen)
GKU67--65 jaar Belgisch Vlasverbond Kortrijk 1920-1985 door André Verhenne
GKU68--Huwelijken (Raoul Callens)
GKU69--Sente een grensgeval
GKU70--Geschiedenis van België door Marc Reynebeau
GKU71--Fotoboek over Joris Decaluwé,bij huldiging boek
 

K1.01.A2

Geschiedenis en boeken Kortrijk

GKO01--De streek van Kortrijk 1813 door Serafijn Vermote
GKO02--De Sint Maartenskerk te Kortrijk door Theodoor Sevens
GKO03--'t Was goed op Sint-Jan door A.N. Devos
GKO04--Herinneringen aan Kortrijk
GKO05--Het Kortrijk van toen door Raoul Depaepe
GKO06--150 jaar Sint Amandscollege door Raoul Depaepe
GKO07--25 jaar Pius X door Raoul Depaepe
GKO08--Kortrijk in oude prentkaarten
GKO09--Seppe Coene 1875-1950
GKO10--Gedenkboek door Albert Declercq
GKO11--Regio Kortrijk, kamer van handel en nijverheid
GKO12--Een leven met duizend facetten door Bert Dewilde
GKO13--De geschiedenis van Kortrijk in 't kort
GKO14--Zilveren priesterjubileum van Honoré Maes
GKO15--Sint-Amandscollege prijsuitdeling 1938
GKO16--Sint-Amandscollege prijsuitdeling 1939
GKO17--Kortrijk tijdens de tweede wereldoorlog(tentoonstelling in cultureel centrum schouwburgplein)
GKO18--Kortrijk waar is de tijd
GKO19--Trappen langs gevels - Fietswandeling
GKO20a-Curtricke uitgave februari 2013
GK020b-Curtricke uitgave maart 1999
GKO20c-Curticke uitgave october 2013
GKO21--Gedenkboek 1895-1995
GKO22--Duizend Kortrijkse straten door Egied Van Hoonacker
GKO23--De naoorlogse geschiedenis van de stedelijke musea te Kortrijk
GKO24--Kortrijk op porseleinkaarten 
GKO25--Gids voor groot Kortrijk
GKO26--Akademie voor teken- en schilderkunst Kortrijk
GKO27--Geschiedenis oudheidkundige kring Kortrijk
GKO28--Ontmoeten 1973
GKO29--Metamorfosen-ruimtelijke biografie van Kortrijk
GKO30--Kortrijkse persoonsnamen
GKO31--Niklaas Maddens door Paul Debrabandere
GKO32--Sire, er zijn nog veel belgen door Jan Deschilder
GKO33--Een halve eeuw Pius X
GKO34--Kortrijks residentieel erfgoed
GKO35--Kortrijk naamkunde door Frans Debrabandere
GKO36--Kortrijkse gevels door Paul Debrabandere
GKO37--Kortrijkse edelsmeedkunst door Paul Debrabandere
GKO38--De rivier maakt de stad
GKO39--Sint-Amandscollege prijsuitdeling 1934
GKO40--Het nijvere arrondissement Kortrijk 1890-1940 (uitgave KB)
GKO41--Inventarisatierapport bij het nieuw ontwikkelingsprogramma
GKO42--Arrondissement Kortrijk : het nieuw ontwikkelingsprogramma 1979
GKO43--Eerste gemeenschappelijk ontwikkelingsprogramma 1979
GKO44--Kortrijkse gids
GKO45--Kortrijkse naamkunde 1200-1300. familienamenregister door Frans Debrabandere
GKO46--Met staf en schelp (Sint Jacob, Sint Rochus en andere pelgrims in Kortrijk)
GKO47--Kortrijkse Guldensporenfeesten in 1952
GKO48--Geschiedenis van Kortrijk tot 1945 in vogelvlucht
GKO49--Kortrijkse buitenpoorters door Lucien Decroix
GKO50--Geschiedenis van de stad Kortrijk deel 1
GKO51--Geschiedenis van de stad Kortrijk deel 2
GKO52--Geschiedenis van de stad Kortrijk deel 3
GKO53--Geschiedenis van de stad Kortrijk deel 4
GKO54--Gidsenkring Kortrijk-Menen
GKO55--Buitenpoorters van Kortrijk door Raoul Callens
GKO55--Het Groeningemonument(beeldhouwer Godfried devreese)
GKO56--Het groeningemonument en zijun beeldhouwer Godfried Devreese

K1.01.B1

Wereldoorlog I

WO101--De eerste oorlog. Het Westfront
WO102--Front 14-18 door Luc Devliegher
WO103--België in oorlog 1914 : De Invasie door Roger Lampaert
WO104--Frans Vllanderen 14-18
WO105--Historique du 12ème regiment de ligne TOME I 1830-1914 par Col. A. MASSART
WO106--Historique du 12ème regiment de ligne TOME II
WO107--Historique du 12ème regiment de ligne TOME III A
WO108--Historique du 12ème regiment de ligne TOME III B
WO109--Regiment 12ème de ligne prince Leopold 13ème de Ligne 1831-2001
WO110--Kortrijk 14-18 door Egied Van Hoonacker
WO111--1914-1918 aan de 2000 doden van 17e, 7e en 27e Linie Regiment
WO112--Uit Veurne leidde Albert I de Ijzerslag 1914-1918
WO113--
WO114--12ème regiment de Ligne Roi Albert I 5 april 1915
WO115--Zij vielen uit de hemel
WO116--Gulden boek der vuurkaart
WO117--Guldenboek 2
WO118--Janus Droogstoppel DEEL I
WO119--Janus Droogstoppel DEEL II
WO120--Onze helden voor het vaderland gesneuveld
WO121--Sodaten typen uit den grooten oorlog
WO122--Creupeland Cyrille - 3e Jagers te voet. Mobilisatie
WO123--De arend van Vlaanderen door André Demeulemeester
WO124--De Patriot. W.A.R. tijdschrift
WO125--Ypres-avant et après la destruction
WO126--Chronologie eerste Wereldoorlog
WO127--Regiment 12ème de Ligne Prince Leopold-13ème de Ligne
WO128--Spreekbeurt : de eerste wereldoorlog
WO129--Historique du 12ème regiment de ligne TOME I 1830-1914
WO130--Historique du 12ème regiment de ligne TOME II 1914-1918
WO131--Shrapnell The western front association Third Quarter 1998
WO132--Vreemdelingen in de Westhoek tijdens de grote oorlog door Geert Noppe
WO133--Heilwensch aan Robert catry
WO134--Onbekend FransVlaanderen 1914-1918(Philippe Despriet)
WO135--Achter het front: Z/W Vlaanderen tijdens de eerste wereldoorlog.

K1.01.B2

Vlas

VL01--Vlastechniek door P. Vanoverbeke
VL02--De vlasvallei en haar kanalen
VL03--Lin des villes- lin de champs door Annie Leseignier
VL04--Le lin, aspects techniques de la production (masters of linen)
VL05--De vlasfabrikant door Vansteenkiste
VL06--De vlasbereiding door C. Vansteenkiste
VL07--Plantes textiles door L. Bonnebo
VL08--De evolutie van het vlasbedrijf door Jules De Koninck
VL09--Manuel de filature door James Dantzer
VL10--Het Lijnwaad (wassen van)
VL11--Boekhouden van vlassers
VL12--Histoire de l'industrie linière door Etienne Sabbe
VL13--Het Vlas (Abdij van Averbode)
VL14--De vlasbeurs van Kortrijk door Florence Vandenbroucke
VL15--Si le lin m'était conté?
VL16--De Leie, gouden rivier
VL17--Over opstuivend zand en vlaskapellen
VL18--Het vlas-De Belgische vlasnijverheid
VL19--Die sobere avonturen van ene bale vlas door C. Vansteenkiste
VL20--65 jaar Belgisch vlasverbond door André Verhenne
VL21--20 eeuwen vlas in Vlaanderen
VL22--Evolutie van de Belgische vlasnijverheid 1953-1963
VL23--Algemeen Belgisch Vlasverbond 1987
VL24--De vlas- en linnen nijverheid in België door Georges Impe
VL25--Le lin, methode moderne de production
VL26--De vlasindustrie in de wereld en in België sinds 1900 door Robert Dewulf
VL27--De Belgische vlasnijverheid deel 1 door Etienne Sabbe
VL28--De Belgische vlasnijverheid deel 2 door Etienne Sabbe
VL29--Het vlas door A. Vandermeulen
VL30--Erfgoed voor industrie en techniek
VL31--Vlaslinnen van wieg tot graf
VL32--De Belgische vlasnijverheid (Rijksuniversiteit Gent)
VL33--Le lin, sa culture et son industrie
VL34--Tentoonstelling nationale vlashistoriek
VL35--De vlasfabrikant in zijn vlasleven door C. Vansteenkiste
VL36--Le lin, aspects techniques de la production
VL37--Mededelingen van het bestuur der Nederlandse maatschappij ter bevordering van de vlasindustrie
VL38--Handboek der draadverweving
VL39--Vlas en linnennijverheid in België
VL40--Vlas roten door Albert Dujardin
VL41--Omwille van het vlas door Constant Vansteenkiste
VL42--Vlas, teelt en vezelbereiding
VL43--Le lin et les liniers
VL44--20 eeuwen vlas in Vlaanderen door Bert Dewilde
VL45--Van vlaskutser tot Franschman (gechiedenis West-Vlaamse plattelandsbevolking in de 19e eeuw)
VL46--Histoire de l'industrie linière en Belgique van Etienne Sabbe
VL47--Erfgoed van industrie en techniek: vlasnijverheid in de Nederlanden
VL48--Het sprookje van de vlasbloem 

KUNSTUITINGEN

KUN01--Kasteel wormhout jeugdbiek (namen uit Sente) door Eric Saelens
KUN02--Guido Gezelle gedichten
KUN03--De kinderfoorkrant 2001
KUN04--Art markt Kuurne-Zomerbraderie 2007
KUN05--Kuurne 18 juni 1989 kleurdag Maelstede
KUN06--Verzameling Roger Vanneste
KUN07--De beitel van de hoop-bloemlezing religieuse poëzie
KUN08--In vlindervlucht naar de regenboog door Jenny Dejaeger
KUN09--De smaak van de stilte door Jenny Dejaeger
KUN10--André Deroo door Hugo Brutin
KUN11--Getekend Nesten door Bernard Vancraeynest en Eddy Soetaert
KUN12--Evarist Carpentier door Rik Vermeersch
KUN13--Cartoontentoonstelling Nesten in de Gilde 16 oktober 1971
KUN14--Michel Depijpere door Bert Dewilde
KUN15--De smaak van de stilte door Bieke Vandekerckhove
KUN16--Gedichten-Het krassen van de tijd door Georges Bernoff
KUN17--Honoré Lagae volkskunstenaar 1863-1935 St Eloois Winkel
KUN18--Drolerieën te Gent - glasramen
KUN19--Studentencodex door Raf Ghekiere
KUN20--De Bijbel
KUN21--Handboek van genees en verloskunde
KUN22--Vlaamse liederen
KUN23--Alter Ego door Joke Decoene
KUN24--Nesten Karikaturen
KUN25--Knip goed
KUN26--Postkaarten Nesten
KUN27--Bevers schetsboek
KUN28--Keramiek
KUN29--Retrospectieve Evarist Carpentier
KUN30--Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen
KUN31--Onze molens. De Roede van Harelbeke
KUN32--Tentoonstelling schilderijen zaal Laurierblad 1990
KUN33--Kuurnse Notenbalken
KUN34--Lakwerk uit het verre oosten
KUN35--Beeldhouwkunst uit de late middeleeuwenin de Nederlanden
KUN36--De officiële Belgische affiche 1830/1984
KUN37--Onze molens, water, wind en Rosmolens

K1.01.B3

Info Kuurne

INF01--Info Kuurne 1977,1978,1979
INF02--Info Kuurne 1980,1981,1982
INF03--Info Kuurne 1983,1984,1985
INFO4--Info Kuurne 1986,1987,1988
INF05--Info Kuurne 1989,1990
INF06--Info Kuurne 1991,1992
INF07--Info Kuurne 1993,1994
INF08--Info Kuurne 1995,1996,1997,1998
INF09--Info Kuurne 1999,2000,2001
INF10--Info Kuurne 2002,2003,2004
INF11--Info Kuurne 2005,2006,2007,2008,2009,2010
INF12--Info Kuurne 2011,2012

K1.02.B1

West-Vlaanderen

WVL001--De pers over geschiedenis, heemkunde, archeologie, volkskunde.Genealogie in West-Vlaanderen
WVL002--Richtplan voor de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van de West-Vlaamse gewesten
WVL003--Marc Bourry - man van het volk
WVL004--West-Vlaanderen 2000 door N. Vanhove
WVL005--Adresboek van de West-Vlaamse industrie
WVL006--Wie is wie in West-Vlaanderen 2000-2002
WVL007--Wie is wie in West-Vlaanderen 1980
WVL008--In goede banen. De provincie West-Vlaanderen en het beheer van de buurtwegen (1800 tot heden)
WVL009--Van Desclee tot Gaselwest. Een energiek avontuur doorheen de tijd door Dirk Devleeshouwer & Noël Kerckaert
WVL010--Harelbeke Grafelijke stad
WVL011--Op beevaert naar Sint-Maurus te Bavikhove
WVL012--Aanleg van de steenweg Brugge-Kortrijk in de 18e eeuw (heemkundige kring Ruddervoorde)
WVL013--Peter Benoit in alle intimiteit door Paul Vandebuerie 1994
WVL014--Peter Benoit op de voet gevolgd 1834-1901
WVL015--Gids van bedrijfsarchieven in de provincie West-Vlaanderen
WVL016--Vlucht over West-Vlaanderen " From the top" door K & P Hendervochx
WVL017--Het Sint-Columba retabel van Deerlijk DEEL II
WVL018--Kerk Hulste 100 jaar 1906-2006
WVL019--De Sint-Godelieve kerk Heule-Watermolen
WVL020--De lenen van het grafelijk leenhof van Harelbeke 1266-1514
WVL021--Van vlaskutser tot franschman door Luc Schepens
WVL022--De Zuid West-Vlaamse parochiekerken DEEL II
WVL023--Het lied van de populieren door Gaston Hermans
WVL024--De Zuid West-Vlaamse parochiekerken DEEL III door Philip Despriet
WVL025--Les charmes secrets de la Lys door Paul Decorte
WVL026--Bomma Huysentruyt vertelt : van West-Vlaams vlas tot Congolese Moambe
WVL027--Geschiedenis van België
WVL028--Dokument oudheid door L.Hensberghe
WVL029--dokument Middeleeuwen
WVL030--dokument nieuwe tijden
WVL031--dokument nieuwste tijden
WVL032--Ontmoetingen met de tijd door Marc Vandecasteele
WVL033--Poezie van Marc Vandecasteele, Cédric Hèle (1978-1996) bij schilderijen van Viviane Devriese
WVL034--Cedrics kleine oorlog door Marc Vandecasteele
WVL035--De West-Vlaamse gemeenten. Volkstelling 1970
WVL036--Leiedal: gemeente Kuurne 1982-1992. Aansnijden woongebieden en woonuitbreidingsgebieden
WVL037--Leiedal: Herzien gewestplan Kortrijk April 1991
WVL038--Leiedal: LAR
WVL039--Leiedal 1996-2001: voorstel aan gemeentebesturen. Vergadering 20 oktober 1995
WVL040--Leiedal 1995: jaarverslag 36e dienstjaar
WVL041--Leiedal 1994: jaarverslag
WVL042--Roeselare
WVL043--Lokaal erfgoed door Hilde Plas
WVL044--Leiekantjes
WVL045--Hun stem in steen. West-Vlaamse missionarisroute.
WVL046--Koksijde toeristische gemeente
WVL047--Leiedal arrondissement Kortrijk: nieuw ontwikkelingsprogramma 8 december 1979
WVL048--Leiedal arrondissement Kortrijk: inventarisrapport bij het nieuwe ontwikkelingsprogramma 1979
WVL049--25 jaar streekontwikkeling in Vlaanderen door interkommunale samenwerking
WVL050--Leiedal 25 september 1996: Kuurne Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan. Eindrapport
WVL051--Van de Leie tot de zee poëzie uit Frans-Vlaanderen door Jean Noël Teirlynck
WVL052--Bibliografie van de geschiedenis, taal- en volkskunde van West-Vlaanderen en de West-Vlaamse gemeenten 1950-1981 DEEL I
WVL053--idem als WVL052 DEEL II-klappers
WVL054--Tijdingen van de roede van Harelbeke tijdschrift 13e jaargang N°2 december 2010
WVL055--Wat geburde hier? Heemkundige kring De Roede Harelbeke N°28 2010 (Willy Baert & Gerard Opsomer)
WVL056--Gids voor West-Vlaanderen 1966 door Jozef Van Overstraeten
WVL057--De Nederlanden in Frankrijk door Jozef Van Overstraeten
WVL058--Curiosités scientifiques. 28 Juli 1919 (geschonken door Aimé Ghekiere)
WVL059--Kroniek 35 jaar heemkundige kring De Roede van Harelbeke 1976-2011
WVL060--Heule 1011-2011
WVL061--Peter Benoit numismatisch gezien
WVL062--Tijdingen van de Roede van Harelbeke juni 2011
WVL063--Heemkundige kring Frans Van Halewijn DEEL II 1988
WVL064--Heemkundige kring Frans Van Halewijn DEEL III 1989
WVL065--Heemkundige kring Frans Van Halewijn DEEL IV 1990
WVL066--Tijdingen van de Roede van Harelbeke December 2008
WVL067--Wenkende wieken in West-Vlaanderen
WVL068--De 100 mooiste luchtfoto's, Kortrijk, Waregem, Menen
WVL069--Herinnering en migratie
WVL070--Vitamine voor reisgids Vlaanderen
WVL071--Sententie Ludovicus Baeckelandt
WVL072--Facetten van West-Vlaanderen 46 Logiesaanbod aan de kust
WVL073--Facetten van West-Vlaanderen 47 Mestproblematiek in West-Vlaanderen
WVL074--Facetten van West-Vlaanderen 50 Integratie moeilijk plaatsbare groepen op de arbeidsmarkt
WVL075--Provincieraad West-Vlaanderen: Een eeuw gemeentebeleid
WVL076--Dalend geboortecijfer : sociale en economische gevolgen 1980
WVL077--Economische gevolgen van milieuzorg 1982
WVL078--De tertiaire sector als bron van werkgelegenheid 1983
WVL079--Dertig jaar later : een economische evaluatie 1984
WVL080--Gemeentelijke financiën in West-Vlaanderen 1973-1985
WVL081--Grasduinen in het kusttoerisme 1987
WVL082--Het voorkomen van de misdadigheid-theoretische beschouwing en aanpak in West-Vlaanderen1988
WVL083--Verschuivingen op de arbeidsmarkt in West-Vlaanderen 1989
WVL084--De Westhoek : en economische evaluatie 1991
WVL085--Huisvesting en stedelijke functies in West-Vlaanderen 1994
WVL086--België in 1965
WVL087--De West-Vlaamse havens 1953
WVL088--Drinkwater voorzien in West-Vlaanderen 1990
WVL089--Rampenplannen in West-Vlaanderen 1992
WVL090--Een volwassen kijk op jongeren 1999
WVL091--Behoefteanalyse hoger onderwijs in West-Vlaanderen (Nr48)
WVL092--Bouwen aan de beeldkracht van een provincie 1998
WVL093--Enn verkeersveiliger West-Vlaanderen tussen droom en werkelijkheid 2001
WVL094--Zeebrugge een groeipool 1985
WVL095--De provinciegouverneur 1978
WVL096--Sociale impulsen van steden en gemeenten 2002
WVL097--Het verkeer verkeerd 2001
WVL098--Het vakantie en korte vakantiegedrag van de Belgen in de periode 1982-1991
WVL099--Wegwijs Lendelede 2008
WVL100--Tentoonstelling Oud-Vichte 1972
WVL101--850 jaar Vichte 1969
WVL102--Wegwijs met heemkunde Vlaanderen
WVL103--Stand van het bestuur in West-Vlaanderen
WVL104--Over werk en mensen. Socio-economische streekgeschiedenis van Midden en Zuid West-Vlaanderen

K1.02.B2

Volkskunde

VOL01--Cursus West-Vlaams
VOL02--Vlaamse dialekten woordenboek door Herman J. Claeys
VOL03--Over metseltekens en andere symboolgeladen tekens door Geert Hoornaert
VOL04--Bokrijk:Tuin van de Vlaamse volkscultuur
VOL05--Allerlei spelen en vermakelijkheden
VOL06--Alleen dalen gaat vanzelf (Patrick Cornillie - Nesten)
VOL07--Spreuken en gezegden wereld visserij
VOL08--Schetsen en herinneringen uit de oude tijd door Paul Vanlonderzele
VOL09--Het latrinaire gebeuren in de volkskunde
VOL10--Spreekwoorden en zegswijzen uit de westhoek door Willy Tillie
VOL11--Wil je een piepetotje door Arrie Mullebroeck
VOL12--Folklore
VOL13--En we zijn er van de klas (soldatenleven na 1945)
VOL14--Daarom-handboek van de soldaat
VOL15--Kuurne verdwenen woningen
VOL16--Beleef de gavers
VOL17--Pijp en Tabak Stedelijk museum Harelbeke
VOL18--Joris en het ezeltje
VOL19--Herverddeling politieke macht 1971
VOL20--Ministrando: mededelingen van het bisdom Brugge
VOL21--Het federale parlement van België
VOL22--De europese integratie 1945-1970
VOL23--Leidraad voor heemkunde
VOL24--14e jaarboek van de geschied- en heemkundige kring " De Gaverstreke"
VOL25--Mercator 2012
VOL26--Melkkar en wagen
VOL27--Wiblinga-Flanders Aviation Society
VOL28--Het rijksarchief
VOL29--Jeugdatelier Kuurne
VOL30--Waar men gaat langs vlaamse wegen deel III - Volksdevotie in West Vlaanderen
VOL31--Waar men gaat langs vlaamse wegen deel IV - Volksdevotie in West-Vlaanderen
VOL32--Honderd jaar Vlaamse beweging Deel 1 (geschiedenis Davidsfonds tot 1914)
VOL33--Honderd jaar Vlaamse beweging Deel 2 (geschiedenis Davidsfonds 1914-1936) door Lode Wils
VOL34--Honderd jaar Vlaamse beweging Deel 3 (geschiedenis Davidsfonds rond WO II)
VOL35--Leieland : zeven rond de toren
VOL36--Honderd verbeeldingen van ambachten
VOL37--Kultureel onderzoek te Kuurne (1968) door Staf Casier
 

K1.02.B2(rechts)

West-Vlaanderen (vervolg)

WVL105--Heemkundige wandeling door Koekelare
WVL106--Dadingisila-Heemkundige sprokkels van de heemkundige kring Dadizele
WVL107--Anzegem in de 18e eeuw
WVL108--Menen 't Winterheroen
WVL109--Beeldig West-Vlaanderen
WVL110--West-Vlaamse gemeenten. Statistische gegevens volkstelling 1970
WVL111--Leiedal 1980
WVL112--Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Vlaams Brabant Halle-Vilvoorde
WVL113--Bouwen door de eeuwen heen in Vllams-Brabant : Arr. Nijvel
WVL114--Atlas fascikel 1 Zuid West-Vlaanderen
WVL115--Bibliografie van de geschiedenis, taal en volkskunde van West-Vlaanderen en de West-Vlaamse gemeenten 1950-1964
WVL116--West-Vlaamse ekonomische groei 1954-1964
WVL117--Nieuwe bruggen - Sterke pijlers 1912-1987 (Christelijke centrale voor Energie, Chemie, Leder)
WVL118--De westhoek tijdens de franse revolutie
WVL119--Honderd Harelbeekse figuren
WVL120--Bevers schetsboek
WVL121--Begijnhoven in Vlaanderen
WVL122--Dit is West-Vlaanderen DEEL II
WVL123--Bekaert 100 Expansie Bekaertgroep
WVL124--Niches om te zien. De strategische groei van Barco
WVL125--Provincieschild West-Vlaanderen
WVL126--De provincie West-Vlaanderen en het provinciaal hof
WVL127--Wenbkende wieken in West-Vlaanderen 1995
WVL128--Kasteel van Wijnendale 1989
WVL129--Stad Menen-grensverleggend
WVL130--Plechtige inhuldiging Ridder Paul Van Outryve-d'Ydewalle
WVL131--Industrialisatie in de provincie West-Vlaanderen 1800-1940
WVL132--Het Tolhuis in Brugge
WVL133--De bende Pollet
WVL134--Van centrale naar Transfo (Zwevegem)
WVL135--Jaaroverzicht 2012 West-Vlaanderen
WVL136--Gids voor uw Regio Leiestreek West-Vlaanderen
WVL137--West-Vlaanderen werkt 1967
WVL138--Dendermonde Ros beiaardstad.
WVL139--
WVL140-- De provincie West Vlaandernen en het provinciaal hof.

K1.03.B1

Wereldoorlog II

WO201--Kortrijk tijdens de 2e wereldoorlog DEEL I door José Vanbossele
WO202--Kortrijk tijdens de 2e wereldoorlog DEEL II
WO203--Kortrijk tijdens de 2e wereldoorlog DEEL III
WO204--België in de tweede wereldoorlog DEEL I
WO205--België in de tweede werledoorlog DEEL V
WO206--België tijdens de bezetting 1940-1944
WO207--Wereldoorlog 2 - Voorspel van den oorlog
WO208--Heros et Martyrs 1940-1945 les fusibles
WO209--Friendly fire 1944 Kortrijk
WO210--Oorlogsmisdaden, folteringskamp Breendonk
WO211--Veldtocht Polen 1939
WO212--De gedeporteerden door Lucien Ranson
WO213--Achtung Mutzen ab (concentratiekampen)
WO214--Novellen over 1940-1945 (Davidsfonds)
WO215--Wir Muselmannen (concentratiekampen)
WO216--De V1 in Frans Vlaanderen
WO217--De Atlantikwal in Frans Vlaanderen
WO218--REX
WO219--l'An 40 de mononke (prisonier) door Paul Biron DEEL I
WO220--l'An 40 de mononke (prisonier) door Paul Biron DEEL II
WO221--l'An 40 de mononke (prisonier) door Paul Biron DEEL III
WO222--l'An 40 de mononke (prisonier) door Paul Biron DEEL IV
WO223--l'An 40 de mononke (prisonier) door Paul Biron DEEL V
WO224--Tweede Wereldoorlog 7000 jaar wereldgeschiedenis
WO225--Histoire de la deuxieme guerre
WO226--Zij die vielen als helden DEEL II West-Vlaamse monumenten Oorlogsslachtoffers van de tweede Wereld oorlog door J. Allegaert
WO227--Harelbeke-Bavikhove-Hulste in den anderen oorloge door Ph. Vannieuwenhuyse
WO228--De vlasschaard 1943 door Roel Van de Winkel
WO229--Van flugplatz tot airport (Luchthaven Wevelgem-Bissegem) door E. Vanackere
WO230--Mei 1940 door Peter Taghon
WO231--Kuurne 70e verjaardag van de slag aan de Leie in Mei 1940
W0232--De slag om Antwerpen en de schelde 1944-1945
WO233--Farde W.O. II : o.a. Leieslag, kranteknipsels, slachtoffers
W0234--Regiment 12e linie-13e linie 1831-2001
WO235--De derde compagnie van het 12e Linie - het verhaaal mei 1940 van soldaat Henry Doppéé
WO236--Historische plaatsen van de slag om Normandië
WO237--Herdenking Leieslag door Maurits Bostoen
WO238--VOX Aug 1984 - militair weekblad 28
WO239--VOX Mrt 1985 - militair weekblad
WO240--Raversijde 1940-1944 Atlantikwal. Batterijen Salzwedel neu, Tirpitz
WO241--Domein Raversijde
WO242--Historique 12ème de Ligne Tome III (A)
WO243--Historique 12ème de Ligne Tome III (B)
WO244--Oorlog misdaden.

 

K1.03.B2 (rechts)

Archeologie

ARCH01--Achthonderd jaar Kortrijkse OLV kerk
ARCH02--Pijpen- en pottenbakkerij in Kortrijk 1886-1950
ARCH03--Kortrijk 1302 Gulden sporen, Iconografie en mythe
ARCH04--De Sint-Amanduskerk van Bavikhove
ARCH05--Dertig jaar Zuid West-Vlaanderen opgravingen 1974-2004
ARCH06--Kortrijks begijnhof
ARCH07--Kortrijks aardewerk 1250-1325
ARCH08--Kortrijk 1382 Muntschat Begijnhof
ARCH09--Zuid West-Vlaanderen in oorlog 1566-1713
ARCH10--Zuid West-Vlaanderen opgravingen 2008
ARCH11--Zuid West-Vlaanderen opgravingen 2010
ARCH12--Noodopgraving in de franse dwangburcht
ARCH13--Zuid West-Vlaanderen opgravingen 2009
ARCH14--Kuurnse proefsleuven Pieter Verhaeghestraat. Rapportage Nr 35 Firma GATE
ARCH15--Koninklijke geschiedkundige en oudheidkundige kring Kortrijk : handelingen L III
ARCH16--Dedorpsheerlijkheid en het kasteel van Vichte
ARCH17--Cursus industriële archeologie
ARCH18--Het Gallo-Romeins grafveld van Emelgem
ARCH19--De onderkant van Nederland
ARCH20--Archeologisch museumvan Zuid Oost-Vlaanderen
ARCH21--Bodemschatten uit Zuid West-Vlaanderen
ARCH22--Ontstaan en ontwikkeling van het Kortrijkse begijnhof door Philippe Despriet
ARCH23--Zuid West-Vlaamse opgravingen 2011
ARCH24--De Kortrijkse Sint-Maartenskerk
ARCH25--Michelbergs cultuursite van Bellegem "Bouw" 1991
ARCH26--De Sint-Pieterskerk in Emelgem door Maertens Despriet 1983
ARCH27--Zuid West-Vlaamse opgravingen 2007
ARCH28--Romeins Kortrijk II De zuidwijk, vondsten uit de periode 1969-1976
ARCH29--Onderzoek van de kanunnikpoort 45-94 door Ph. Despriet
ARCH30--Helkijn burcht en de residentie van de bischoppen van Doornik (Ph. Despriet)
ARCH31--Grijs, radgestempeld aardewerk uit Kortrijk
ARCH32--Archeologisch vooronderzoek Kuurne-Poekweg (De Vlasschuur)
ARCH33--Kaster Archeologische en historische monografieën
ARCH34--Bodemschatten uit Zuid West-Vlaanderen
ARCH35--De Kortrijkse leprozerij
ARCH36--Archeologische en historische monografie "De Sint-Michielskerk " in Kuurne
ARCH37--Kortrijk 1302-De koninklijke dwangburcht
ARCH38--Gullegem-Sint Eloois-winkel eind Middeleeuwen (1382-1530) door Roger Witdouck
ARCH39--Historische atlas van Frans-Vlaanderen
ARCH40--Frans Vlaanderen verloren
ARCH41--Archeologische opgraving Kuurne Poekweg (De Vlasschuur)
ARCH42--Archeologisch vooronderzoek Najaarsweg
ARCH43--Midden neolithische site te Spiere
ARCH44--Sint-Bavokerk te Sint Baafs-Vijve
ARCH45--Bodemschatten uit Zuid West-Vlaanderen
ARCH46--Kaster
ARCH47--De Kortrijkse leprozerij

K1.03.B3

Families

FA01--Voornamenregister
FA02--Familie Devos
FA03--Familie Duchy
FA04--Familie Degrève-Pattijn
FA05--Familie Soenens-Messiaen
FA06--Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Jozef Craye Kuurne
FA07--Penningkohieren van de 20e penning Harelbeke 1571-1572
FA08--Kronieken van de familie Candry
FA09--Pater Marcel Callens
FA10--Familieboek Kint-Kindt
FA11--Familie Sabbe
FA12--Onze voorouders Van (Den) Neste 1977 door Maria Maertens-Verkindere
FA13--De famiklie Her(re)man in Zuid West-Vlaanderen van heden tot 1350
FA14--Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Erfenisaangiften reg Kanton 2 Kortrijk Jaar IX 1884
FA15--Vlaamse Vereniging voor familiekunde Volkstelling 1814 Oekene-Bavikhove-Hulste-Kuurne-Harelbeke

K1.03.B3 (rechts)

Brouwerijen

BRO01--Brouwerijen in Vlaams Brabant, fier op bier
BRO02--Abdijbieren, geestelijk erfgoed door Jef Van den Steen
BRO03--Journal (dagboek van inkomsten) brouwerij BAVIK

 

K1.04.B2

Open Monumentendag

OMD01--Monumenten met een hart. De 7 werken van barmahartigheid
OMD02--OMD Vademecum
OMD03--OMD 90 Persoverzicht provincie West-Vlaanderen
OMD04--OMD van 1990-2001
OMD05--OMD 1997 foto's ambachten
OMD06--Cuerna archief
OMD07--
OMD08--OMD 1998 Thema feest
OMD09--OMD 2001 Thema metaal
OMD10--OMD 2002 Thema Symbolen
OMD11--H. Hartsstraat 2002
OMD12--OMD 2002 Thema steen
OMD13--OMD 2004 Thema metaal
OMD14--OMD 2005 Thema Hout
OMD15--OMD 2006 Thema CARAD Deel I
OMD16--OMD 2006 Thema CARAD Deel II
OMD17--OMD 2006 Thema Missionarissen
OMD18--OMD 2007 Thema Zorg 
OMD19--OMD 2007 Thema Wonen
OMD20--Van Cuerne tot Kuurne Info en geschiedenis proefdrukken 2007
OMD21--OMD 2008 EGEH
OMD22--OMD 2009 Thema Uit Vriendschap
OMD23--OMD 2010 Thema De 4 Elementen 
OMD24--OMD 2011 Thema Conflict Deel I
OMD25--OMD 2011 Thema Conflict Deel II
OMD26--20 jaar OMD Vlaanderen
OMD27--Monumenten gids Erfgoed Vlaanderen
OMD28--Monumenten strijd
OMD29--OMD 1991 Thema M &  L Extra
OMD30--OMD 1993 Thema Al-licht 
OMD31--OMD 1994 Thema Transport
OMD32--OMD 1995 Thema Samenleving onder dak
OMD33--OMD 1996 Thema Zorg voor zin en kleur
OMD34--OMD 1997 Thema Monumenten en Arbeid
OMD35--OMD 1998 Thema Feest
OMD36--OMD 2001 Thema Metaal
OMD37--OMD 2002 Thema Symbolen
OMD38--OMD 2003 Thema Steen
OMD39--OMD 2004 Thema Een Monument van nature
OMD40--OMD 2005 Thema Hout
OMD41--OMD 2006 Thema Export
OMD42--OMD 2007 Thema Wonen
OMD43--OMD 2008 Thema 20° Eeuw
OMD44--OMD 2009 Thema Zorg
OMD45--OMD 2011 Thema Conflict
OMD46--OMD 2012 Thema Muziek, woord en beeld
OMD47--Klasseur 2012
OMD48--OMD 2011 Thema Restauratie en conservatie 
OMD49--Van nature.. een monument.
OMD50--Open monumenten dag.
OMD51--Open monumenten dag reis programma.
OMD52--Open monumenten dag Z/W Vlaanderen.
OMD53--7 juni heilig hart van Jezus.
OMD54--Kloosterlingen in zending.
OMD55--Open monumenten met een zilver randje.
OMD56--Hongers nood 1823.

K1.04.B3

Sociaal

SOC01--Kuurne, bestuurskrachtige zelfstandige gemeente
SOC02--Kuurne, cultureel werk in verenigingen en gemeente
SOC03A-Seintjes uit het woon en zorgcentrum H. Familie Mei 2010
SOC03B-Seintjes uit het woon en zorgcentrum H. Familie Juni 2010
SOC03C-Seintjes uit het woon en zorgcentrum H. Familie Juli-Augustus 2010
SOC03D-Seintjes uit het woon en zorgcentrum H. Familie September 2010
SOC03E-Seintjes uit het woon en zorgcentrum H. Familie October 2010
SOC04--Belgisch Rode Kruis 1864-1989
SOC05--Arbeiders in Amerika
SOC06--Voorstelling zorg en welzijn, woonzorgcentrum Heilige Familie
SOC07--50 jaar sociaal en politiek engagement
SOC08--Structurele werkloosheid in West-Vlaanderen 1954
SOC09--CRM Kuurne vanaf 1972
SOC10--een eeuw christelijk syndikalisme in het arrondissement Kortrijk
SOC11--Het verenigingsleven in Kuurne, Kuurnse cultuurraad December 1999
SOC12--Politiek Kuurne
SOC13--E.H. Valeer Deschacht, proost NCMV West-Vlaanderen 1963-1991
SOC14--Bouwstenen van een sociaal woonbeleid. 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen DEEL I
SOC15--Bouwstenen van een sociaal woonbeleid. 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen DEEL II
SOC16--Tot uw dienst 100 jaar Christelijke Middenstandsbeweging in Vlaanderen
SOC17--Recht en plicht/100 jaar Christelijk Syndikalisme in de textiel 1886-1986
SOC18--Huiszoeking. Sociale woningbouw door Leo Peeters
SOC19--West-Vlaamse ekonomische raad Jaarverslag 1958
SOC20--West-Vlaamse ekonomische raad Jaarverslag 1959
SOC21--Provincie West-Vlaanderen Dienst culturele aangelegenheden 1961
SOC22--Provincie West-Vlaanderen Dienst culturele aangelegenheden 1963
SOC23--Tandem, samenwerking van verenigingen en gemeenten
SOC24--Vrijwilligerswerk 2001
SOC25--Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen (inventaris cultuurbezit architektuur 1971-2005)
SOC26--Sociale huisvesting in vlaanderen
SOC27--Werk van den akker. Tentoonstelling en versiering Sint-Michielskerk
SOC28--Ezelscvalcade 4 Oktober 2008
SOC29--Drukproeven " Van Cuerna tot Kuurne "
SOC30--Kroniek van de Gilde en sociale beweging in Roeselare voor WO-I
SOC31--Uitlegging gemeenteweg
SOC32--Jong Volley Kuurne
SOC33--Koninklijke bond der staatsgedekoreerden
SOC34--De Socio-culturele verenigingen van Kuurne 2005-2006
SOC35--Sooi Willems, gesprekken met soldaat almoezenier MILAC 1990
SOC36--25 jaaer diaconaal centrum Kuurne 1974-1999
SOC37--Welzijnszorg 1973
SOC38--50 jaar sociaal en politiek engagement
SOC39--Wet op de militie
SOC40--Algemeen overzicht van de ontwikkelingstendensen in het gewest Kortrijk
SOC41--Voorstel van voorlopige opties voor het aanlegplan gewest Kortrijk
SOC42--De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen
SOC43--Overleven)De strijd voor de sociale zekerheid
SOC44--CMBV-een vrouwenbeweging in expansie
SOC45--Politieke geschiedenis van Kuurne
SOC46--45 jaar WAAK VZW
SOC47--De Sint Sebastiaangilde

K1.05.B1

Necrologie en Varia

NEC01--NSB Uitnodigings kaarten begrafenis.
NEC02--CRM Uitnodigings kaarten begrafenis.
NEC03--Doods brieven.
NEC04--Priester wijding.
NEC05--Verlovings kaarten.
NEC06-- Plechtige communie en vormsel (doos).
NEC07--Geplastificeerde zichten en straten van Kuurne.
NEC08--Registerboeken wat er zich in archief bevind.

K1.05.B2

Doodsprentjes.

NEC01--Doodsprentjes 1800 - 1929.
NEC02--Doodsprentjes 1930 - 1939.
NEC03--Doodsprentjes 1940 - 1949.
NEC04--Doodsprentjes 1950 - 1959.
NEC05--Doodsprentjes 1960 - 1969.
NEC06--Doodsprentjes 1970 - 1979.
NEC07--Doodsprentjes 1980 - 1985.
NEC08--Doodsprentjes 1986 - 1989.
NEC09--Doodsprentjes 1990 - 1994.
NEC010--Doodsprentjes 1995 - 1997.
NEC011--Doodsprentjes 1998 - 1999.
NEC012--Doodsprentjes 2000 - 2001.
NEC013--Doodsprentjes 2002 - 2004.
NEC014--Doodsprentjes 2005 - 2007.
NEC015--Doodsprentjes 2008 - 2009.
NEC016--Doodsprentjes 2010.
NEC017--Kopies doodsprentjes Eugene Verbeke.
NEC018--Jaarkalenders.
NEC019--Doodsprentjes.
NEC020--Doodsprentjes.
NEC021--Plechtige communie Kuurne.
NEC022--Eerste communie Kuurne.
NEC023--
NEC024--
NEC025--
NEC026--
NEC027--
NEC028--
NEC029--Doos met doodsprentjes nog te sorteren (Rudi)
NEC030--Plechtige communie Kuurne.
NEC031--Eerste communie Kuurne.
NEC032--Doodsprentjes nog te sorteren.

K1.06.B1

Kerk gebeuren

KRK001--Verzamelboek oude foto's Kuurne.
KRK002--Kerk gebeuren 1.
KRK003--Kerk gebeuren 2.
KRK004--Kuurnse zendelingen.

K1.06.B2

Vervoer en Begraven

NEC01--Toelating tot begraven en vervoer 2000 t/m 2001
NEC02--Toelating tot begraven en vervoer 2007 t/m 2011
NEC03--Overlijdens St. Pieter 1946 t/m 2001
NEC04--Overlijdens St. Michel 1896 t/m 1969
NEC05--Overlijdens Kuurne 1970 t/m 1990
NEC06--
NEC07--Overlijdens Kuurne 1939 t/m 1994
NEC08--Overlijdens Kuurne 1995 t/m 1999
NEC09--Overlijdens Kuurne 2000 - 2001
NEC10--Overlijdens Kuurne 2002 - 2004
NEC11--Overlijdens Kuurne 2005 - 2006
NEC12--Overlijdens Kuurne 2007 - 2008
NEC13--Overlijdens Kuurne 2009 - 2010

Kast1