Kuurne in de jaren twintig

Wie beter dan André Bonte( vader van Katrien Bonte huidig bibliothecaris )kan de sfeer van deze jaren beschrijven. André was meerdere malen schepen en OCMW voorzitter tijdens het burgemeesterschap van Jozef Vereecke en schreef deze vertelling voor CRM einde jaren 70.


      Zeer dikwijls hoort men in de gesprekken van onze mensen,dat Kuurne toch zo veranderd is de laatste 50 jaren!! We geven ons daar echter w einig rekenschap van omdat alles geleidelijk gebeurt en wij er dus ook geleidelijk aan wennen.
       Inderdaad, het kuurne van de honderden hekkens in de Leie-het Kuurne vban de stoomtram-het kuurne van de talrijke boerderijen.....dat is voorgoed voorbij. En toch voelen wij,die Kuurne anders gezien en gekend hebben, een zeker genoegen eens aan dit oude terug te denken. Daarom stel ik u voor om samen een reisje te maken door het Kuurne van voor 50 jaar.
       We vertrekken op de "Platse",voor de kiosk,want het marktplein hette toen nog de Platse en de meesten onder u hebben ook nog die overdekte muziekkiosk voor ogen,waar Moed en Vlijt, in groen uniform en met een gote witte pluim op de hoge kepi,op de kermis en andere feestdagen een concert ten beste gaf.
        We begeven ons, voor de kerk tot aan het oude standbeeld van de gesneuvelden van 14/18. Bovenop de leeuw, met zijn achterste omhoge en tussen zijn voorpoten den Duitsen arend die hij aan t'verslinden          We trekken door de kortrijksestraat waar, behalve het pompiersarsenaal en enkele huizen alles toen reeds bebouwd was,ongeveer lijk nu. Het laatste gebouw links was de schuur van Decanniere waar thans een magazijn is van oude meubelen.
         Aan de rechterkant waren het drie kleine huisjes waarvan het laatste met zijn gevel bijna in de heulebeek stond. Die huisjes stoden waar nu  de autogarage Bossuyt staat. Ze stoden zo laag dat men vanaf de Kortrijkstraat met vier trappen moest naar beneden gaan. Ook telkens dat de heulebeek uit haar oevers trad, stonden die huisjes onder water.daar woonde lange tijd een bekende figuur met name Constant devos,bijgenaamd"Stenne houtrapers",die sommigen onder u nog gekend hebben.
          Over de Kuurnebrug-de volksnaam voor de lage kortrijkstraat-veranderde de straat van naam en wzerd kortrijksteenweg of liever de kortrijkse kalsei ! Het eerste huis was Verhulsts hoveke-(Wybo)- en dan Borrensreke aanéén, gevolgd door Fons Callens (nu de Ringlaan) en dan de café "Prins Boudewijn". Dat was alles.
          Aan de rechterkant café "Harmonie" , twee huizen enhet hoveke van Jules Penez.Daarna een grote weide, café "Batavia" en twee huizen en dat wes ook alles voor die hele Kortrijkstraat.
          We blijven in kuurne en trekken de Ieperstraat in:geen enkele woning. We nemen het wegeltje rechts naae de brugse baan, waar vlak voor ons drie kleine krotjes staan, koolkes reke genaamd en waar markante figuren uit dat reekske de gezusters mutse waren,twee onooglijk aangeklede vrouwen die elke dag met de zek op de rug op toer gingen op zoek naar slunsen,oud ijzer en beenderen.
           Rechts van ons , café"De witte brugge" waar in 14/18 de gekende "gescheurde saucisse" woonde.En zo kome we op de sijk kuurne frans: brouwer Maelfait,Dumertier en Verfaillies, vijf cefés en een zestal huizen... dat was kuurne frans!!
           We gaan verder,links is alles weide of land,rechts amlleen de hoeve Maelfait en de hoeve Vandewalle en dit tot aan cefé "De Drille". Daar begint de KathoekVan hier tot aan het kruispunt kattestraat en Sint katriensteenweg vinden we links een tietal en rechts een vijtiental huizen,waarvan bijna een derde cafés!!
            We gaan van de kathoek naar t'hoge. het eerste huis links,"De Bonte Koe":Maria Velghe waar juffrouw Emma geboren is. Dan een paar kleine huisjes(weduwe Devos en Toor uit de westhoek)en juist over burgemeester Vereeckes nog een paar huizekes en dan... niets meer.
            Rechts hebben we een paar lage huisjes (Courtens,libeer de schoenmaker) en een weinig verder Stokers reekske, vier huizen waar nu in het verste nog Palmer woont.Daarna wat dieper,de hoeve Vercruysse en dan de molen. En zo zijn we meteen op t'hoge,dat met de zweepstraat en de schijthoek niet meer dan dertig huiuzen telt en verschillende hofsteden.
             We komen op ens stappen terug en gaan were door sde Ieperstrate richting koolkappersstraat. Daar staat geen enkele woning,enkel de boerderijen van decanniere en Verhulst; We keren terug langs de Roterijstraat,toen de zandstraat en zonder een woning.
             We nemen nu de Montgomerystraat,toen de Haringstraat.Ze liep van de Kuurnebrug tot aan de Drille. links: café "St Pieter" op het einde van een rij van zes woningen. Dan hoveke Demasure ( waar meester Geskiere nu woont), café "Vierwegen"met twee huisjes,hoeve Verharghe, drie kleine huisjes (Vanooteghem -Maertens ) en daarna drie kleine huisjes die men d'ijzergieterij noemde.
              En aan de rechterkant van die lange Haringstraat stonden slechts vijf huizen:drie dwars bij het oprijden van de berg ( nu Accou ), het winkeltje van Alidaatje Bakkers en laatst café " den halve liter".
              De gasthuisstraat, waar ik woon,was niet beter!! Vooraan had je het huis en de oude smidse Vanhauwaert,palend aan het huis en het schuurke van Severine buyck. Dan drie huisjes waarvan een snoepwinkeltje naast het huis van den oppeermeester.Dan een tweewoonst,waar ik nu nog woon en het gesticht van de heilige familie.
               aan de andere kant had je de vlasfabriek Bonte-Pottie en twee huisjes,recent afgebroken voor het optrekken van de post. De pastorie waar deken Beel zijn laatste dagen sleet en ernaast het kleine huisje voor de poort van het gesticht.

Kuurne in de jaren '20