VANUIT 'DE KWEERNE' OVER 'CUERNA' NAAR 'VZW KUURNS ERFGOED'

VANUIT 'DE KWEERNE' OVER 'CUERNA' NAAR 'VZW KUURNS ERFGOED'

Heemkunde is kennis van en onderzoek naar de eigen leefomgeving. Heemkundekringen houden zich bezig met  de  geschiedenis van hun gemeente. Vaak  publiceren ze boeken of tijdschriften , beheren lokaal erfgoed en organiseren allerlei ledenactiviteiten. Hun werking wordt veelal versterkt door regionale centra en rijksarchieven.

Het idee  om in kuurne hiermee van start te gaan is de verdienste geweest van  de heren Jacques Veys en Jean-Marie Viaene en leidde tot de oprichting van  “De kweerne “ in Oktober 1986 en uiteindelijk tot de stichting  van de heemkundige kring “Cuerna”  (zie foto: v.l.n.r  Joris Decaluwé , Marcel Holvoet,Noel Bruneel,Dries Vandekerkhove,Adrien Bernolet,Frans Debrabandere,Johan Debrabandere,Jaak Veys.

Dhr. Dries Vandekerkhove bracht het bij de startvergadering in Juni 1990 kernachtig onder woorden. Ik citeer : “Kuurne is rijp voor het bestuderen van zijn eigen geschiedenis in alle aspecten,zowel culturele, politieke, industriële, genealogische, sociale, wetenschappelijke als archeologische. “ En inderdaad, de vele historische bijdragen in ons gemeentelijk informatieblad Info kuurne, de publicatie van de monografie “De St Michielskerk in kuurne “ in 1986 en het boek “De burgemeesters van kuurne “ in 1989 lieten de interesse van de kuurnse bevolking voor haar verleden duidelijk aanvoelen.  De opvatting dat wie zijn verleden kent met des te meer inzicht zijn eigen leefgemeenschap van vandaag kan begrijpen en beter gewapend is om te bouwen aan de toekomst, kreeg duidelijk een invulling.

Doorheen de geschiedenis van “Cuerna” tot op vandaag,liep klaarblijkelijk als rode draad de jaarlijkse organisatie van de Open monumentendag en dit steeds met lokale accenten aan de door de overheid  aangebrachte thema’s :

Openstellen stokerijmolen -  J. Veys;  Rondleiding hoeve Vandewalle – N. Bruneel;Vlasbewerking –bij G. Verschaeve;          Kennismaking met oude gevels in kuurne ; Bezoek gemeentehuis, gekende schilderijen van kuurnse meesters ; Bezoek St Katharinakerk ; Schieting op staande wip ; Bezoek watertoren, St Pieterskerk; Tentoonstelling oude voertuigen in hoeve Vandewalle  ; Oude gebouwen in kuurne; Het parochieleven in kuurne; Arbeid en ambachten; Feesttijd; Metaal, Symbolen  en nog vele andere .

Daarnaast werden tal van zowel  leerzame als ontspannende lezingen georganiseerd,een greep er uit: heksenvervolging in W.Vl. door prof Jos Monballyu ; De Vrijbuiters door Els Guillemijn ; Hoe klim ik in mijn stamboom door Johan Roelstraete ; Feodaliteit in kuurne door Rik Opsomer ; Vinkensport in Vlaanderen en West Europa door Filip Santens ; het jaar 1000 door Raoul Bauwens ; Romeinse opgravingen en vondsten in Z.W.Vl. door francy Bostijn ; de loteling vanaf de franse tijd door Roger Verbeke.

Een aantal boeken , resultaat van moeizame opzoekingen en intens teamwerk door enthousiaste  vrijwilligers werden gedrukt en in omloop gebracht 
- Oude herbergen te kuurne.(tekst N. Bruneel)
- Kuurne tijdens WO II(tekst N. Bruneel )
- De kuurnse perikels (O. Quartier )
- Van Cuerne tot Kuurne,het dorp van toen (tekst N. Bruneel,foto’s allerlei )
 

Het jaar 2000 bracht een volledige verjonging van de bestuursploeg. Voorzitter Dhr Jozef Callens, ondervoorzitter David Debosschere, secretaris Bart Derez , schatbewaarder Georges Ernalsteen , PR Sofie Descamps, bib Noel Derez , techniek Rudi Verbrugghe en Jozef Lefevere. Deze ploeg vervulde tot op heden een reuzetaak en tilde het niveau van de vereniging op tot een hoogte waarvoor de bestuurlijke diensten van onze en van de ons omringende gemeenten en verenigingen grote waardering hebben.

Bij een algemene ledenvergadering op 25 November ll. werd op vraag Van Jozef Callens zelf een nieuwe bestuursploeg gevormd. (zie foto : v.l.n.r. Secretaris Dejaeghere Remi ; ondervoorzitter Vancoillie Etien ; voorzitter Ghekiere Raf ; ondervoorzitter Jozef Callens ; schatbewaarder Ernalsteen Georges.)

Naast het voortzetten van de lijn uitgestippeld door de voorgestelde ploeg, zal het nieuwe bestuur voor volgende uitdagingen een oplossing dienen uit te dokteren. Het aanpassen en voorbereiden van de noodzakelijke professionalisering van het archiefgebeuren. Het verder uitbouwen van de verzameling waardevolle voorwerpen in de loods Prins Boudewijnstraat. Het digitaliseren van de huidige omvangrijke verzameling data van diverse herkomst welke opgestapeld is in onze lokalen Kerkstraat 10.

In 2010 werd een prachtig boek uitgegeven"Kuurnse Notenbalken" waarvan nog enkele exemplaren ter beschikking zijn. Dit boek is werkelijk de kers op de taart als naslagwerk voor wie alles weten wil over muziek in Kuurne.

Daarnaast werd in 2013 het geromanceerde verhaal "liefde en vlas aan de leie" door Meester Joris Decaluwé in boekvorm uitgegeven; Ook daarvan zijn nog enkele exemplaren te koop.

Tot slot:

De werking van de vereniging die hoofdzakelijk steunt op vrijwilligerswerk,werd de voorbije jaren voortgestuwd door een kameraadschappelijke geest die niet meer kapot kan en die garant staat voor een verdere mooie toekomst. Ons rest enkel nog een warme oproep te doen naar alle mensen van kuurne die nog oude geschriften,foto’s, films (alle formaten) of voorwerpen bezitten, contact te nemen met Dejaeghere Remi Morgenster 22 Kuurne Tel: 056/357788 dit zowel om ze ter beschikking te stellen als om te dupliceren.

Hartelijke groeten vanwege het volledige Cuerna team en

De voorzitter

Ghekiere Raf

Historiek Cuerna