nieuwjaar 2017

In naam van de vereniging Cuerne/ Kuurns Erfgoed wens ik aan iedereen een gelukkig nieuwjaar.
Voor de ene was het een goed jaar endan wens ik U het zelfde goeds toe.Voor de andere was het een minder jaar en dan wens ik dat 2017 beter wordt voor U.
    Wij van Cuerna/Kuurns Erfgoed hebben dit jaar heel wat in het verschiet.
Eerst en vooral een tentoonstelling in de bibliotheek over de communicatie in de eerste wereldoorlog.Radio en televisie waren er nog niet bij en de radio dan alleen nog voor de rijken.De kleine mens werd op de hoogte gehouden met aanplakbrieven en affiches. Cuerna/Kuurns Erfgoed voegt er nog iets aan toe in de glazen kasten van de bib.
De opening is op 10 februari en de tentoonstelling loopt tot 2 maart.
   Daarna op dinsdag 21 maart "de nacht van de geschiedenis"met filmpjes uit ons archief van de Kuurnse muzikanten in stoeten,koren enz. Tot zover het eerste kwartaal.

De Voorzitter
Remi Dejaeghere

jasper

Beste mensen

IN MEI LEGGEN ALLE VOGELTJES EEN EI

De algemene statutaire vergadering is weer achter de rug (dit jaar speciaal gekruid met een aanpassing van de convenant met de gemeente. )Dit karwei werd door ons juridisch team tot een op alle gebied goed resultaat gebracht.
Intussen staan weeral in de rubriek aktiviteiten een tweetal nieuwe projekten op het getouw. In Juni hebben we dan onze studietrip die (hoe kan het anders ) in het teken van WO I staat. Hierover vernam u meer in de uitnodiging u per mail overgemaakt.
NOG TE VERMELDEN: Onze medewerkers van vzw Kuurns erfgoed-cuerna zijn iedere woensdag van 9u15 tot 11u30 aanwezig in het lokaal kerkstraat 10 en staan ter uwer beschikking voor raad of bijstand,en boekenverkoop uit het bestand van eigen uitgaven. (uitzonderlijk gesloten op woensdag 18 mei )

EINDEJAAR 2016

     De blaadjes vallen weer van de bomen,de dagen worden korter,s'morgens hangt weer een vochtige mist die de spinnewebben zichtbaar maakt.
    Kortom, het einde van het jaar nadert weer met rasse schreden.We denken bij Cuerna/kuurns erfgoed weer aan onze eindejaarsreceptie.
Ik hoop dat het vcoor U een aangenaam jaar was.De kermistentoonstelling was een daverend succes met een opkomst van +/- 800 bezoekers . Ik hou er aan de medewerkers te danken die aan dit evenement hebben meegewerkt. 
De digitalisatie zette een grote stap met de aankoop van een nieuwe desktop . Binnen afzienbare tijd zal de kuurnse geschiedenis voor iedereen vanaf thuis te volgen zijn op de computer ,dank zij onze NAS, die zal gelinkt zijn aan de website .
     Op woensdag zijn we nog altijd open van 9u30 tot 11u30. U kan er nog altijd foto's en andere zaken binnenbrengen of om inlichtingen komen vragen . Wij zetten ons beste beentje voor om een antwoord op de vragen te geven.

Hartelijke groeten

De voorzitter

Remi Dejaeghere

HEEMKUNDE VANDAAG

In onze altijd maar sneller vooruithollende maatschappij kan men zich de vraag stellen : heeft heemkunde nog zin ?  Diezelfde vraag zou men zich echter ook kunnen stellen bij een ander aspekt van onze opvoeding dat ons leven beroerde en blijft beroeren, namelijk de geschiedenis.
     Een afdoend antwoord op die vraag blijft moeilijk en zal altijd enigzins subjectief blijven.
wanneer we echter vandaag in de gemeente Kuurne rondwandelen vallen een aantal zaken onmiddellijk op! Op relatief korte tijd is het uitzicht praktisc h helemaal veranderd,het marktplein onderging een metamorfose,de oude site vanhauwaert heeft plaatsgemaakt voor appartementen en een winkelgebouw (enkel een metaalpers herinnert nog aan de vroegere aktiviteit.) In de kattestraat is het hangarkomplex Derez verdwenen en wordt er driftig gebouwd aan een nieuwe bestemming.
        Het oude Kuurne verdwijnt stilaan in de nevelen van het verleden.
Ook de mentaliteit van onze medeinwoners is veranderd. TV en sociale media hebben de strak plaatselijke opvoeding van vroeger vervangen. En nu komt het: hoe het vroeger was,hoe de mensen vroeger leefden en communiceerden en waarmee ze hun dagen op gebied van werk en ontspanning vulden kan maar op één manier aan onze nakomelingen overgebracht worden. De heemkundige kring Cuerna verzamelt en archiveert op een gestructureerde manier deze veranderingen en heeft dus zeker een plaats veroverd in het culturele draagvlak van onze gemeente.

Hey iedereen

webtext remi.docx

Inloggen

Vul hier de toegangscode in om in te loggen op de beveiligde sectie van onze website. Enkel voor leden, niet voor gewone bezoekers !

Welkom